Kogo reprezentuje osoba

Janik Maria Magdalena

w KRS

Maria Magdalena Janik

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maria
Drugie imię:Magdalena
Nazwisko:Janik
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1954 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Miedźna (Śląskie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antecka Anna Marta, Bracka Barbara Ewa, Caputa Barbara, Chowaniec Janina Maria, Chrapek Barbara Helena, Czysz Józef Błażej, Drewniak Anna, Foltyn Irena Franciszka, Gałecka Eleonora Marta, Gałecki Jan Józef, Jędruszak Drapa Elżbieta Maria, Kapica Maria Anna, Klenczar Franciszek Walenty, Koczor Józef Grzegorz, Korczyk Janina Zofia, Korczyk Ryszard, Musiałkiewicz Anna Karolina, Nitka Sawicka Natasza, Norek Jan Erwin, Nowotarska Małgorzata Łucja, Ogonowska Katarzyna Bogusława, Ścieszka Aniela, Siuta Agnieszka Mirosława, Sornowska Alicja Elżbieta, Szczepańska Elżbieta Emilia, Wojas Zofia, Wojas Jekiełek Jolanta Sylwia, Wojciech Alojzy Antonii, Wojciech Zofia Magdalena, Zachara Adam Kazimierz, Zając Patrycja Barbara, Zając Stanisław Kazimierz, Łyszczak Zofia

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojciech Alojzy Władysław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 2. Bank Spółdzielczy W Miedźnej, Miedźna − KRS 0000121397
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Brzeszczach, Brzeszcze − KRS 0000115813
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Miedźnej, Miedźna − KRS 0000153670
 5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Dorzecze Soły i Wieprzówki, Rajsko − KRS 0000347585
 6. Stowarzyszenie Na Rzecz Gminy Brzeszcze Brzost, Brzeszcze − KRS 0000029005

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agencja Komunalna Sp. Z O.O., Brzeszcze − KRS 0000085514
 2. Bs Rozwój Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000638582
 3. Ludowy Klub Sportowy Nadwiślan Góra, Góra − KRS 0000234732
 4. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Gilus, Gilowice − KRS 0000232335
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Brzeszczach, Brzeszcze − KRS 0000009649
 6. Sieć Handlowa Beskidy Sp. Z O.O., Jeleśnia − KRS 0000113700
 7. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Miedźnej, Miedźna − KRS 0000179468

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Zamawiający: Urząd Gminy Brzeszcze, Brzeszcze
  kredyt długoterminowy kwota kredytu 1.900.000 zł z możliwością niewykorzystania do 50 % okres kredytowania 10 lat spłata kapitału i odsetek w okresach kwartalnych od 2013r. oprocentowanie : oparte o stawkę WIBOR 3 M liczony 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego.
 2. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 686 868,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Gmina Miedźna, Miedźna
  1.Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 686 868,00 PLN; uruchomienie: Transza w dniu 28/12/2011 w wysokości 686 868,00 zł w formie nieodnawialnej linii kredytowej (spłata raty kapitału nie spowoduje odnowienia) z możliwością niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 2.Okres karencji w spłacie rat kredytu do 29/03/2012, po którym nastąpi spłata kredytu. 3.Spłata rat kredytu w terminie od 30/03/2012 do 31/12/2018 w okresach kwartalnych. 4.Spłata odsetek od momentu uruchomienia kredytu w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego przy założeniu że rok odsetkowy ma 365 dni tj.
  (rok 2011- licząc od 28/12/2011 tj. 4 dni; rok 2013; rok 2014; rok 2015; rok 2017; rok 2018), natomiast przy założeniu, że rok odsetkowy ma 366 dni tj. (rok 2012; rok 2016), a miesiąc liczy rzeczywistą ilość dni. 5.Możliwość spłaty zobowiązania głównego wraz z odsetkami w każdym czasie, jednak nie później niż do 31/12/2018 bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 6.Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone w oparciu o stawkę WIBOR dla 3 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczoną jako średnia z miesiąca poprzedzającego miesięczny okres obrachunkowy powiększoną o marżę Banku. Marża będzie stała przez cały okres kredytowania. Zmiana oprocentowania następuje w pierwszym dniu miesiąca rozpoczynającego miesięczny okres obrachunkowy.
  7.Zabezpieczenie kredytu- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. 8.Zamawiający informuje, iż Skarbnik Gminy Miedźna nie będzie składał podpisu na blankiecie wekslowym. Skarbnik złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej. 9.Możliwość niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 10.Uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego złożonego w Banku nie później niż na dwa dni przed planowaną datą wypłaty. 11.Kredyt przeznaczony jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
  12.W razie braku dyspozycyjności kredytu, w czasie określonym w punkcie 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania za poniesione straty na zasadach ogólnych.
 3. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 458 071,53PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Miedźna, Miedźna
  Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości w wysokości 458 071,53 PLN na spłatę wczesniej zaciągniętych pożyczek i kredytów; uruchomienie - w formie nieodnawialnej linii kredytowej z możliwością niewykorzystania pełnej kwoty; okres karencji w spłacie rat kredytu do 30.03.2010; spłata rat - w okresach kwartalnych do dnia 31.12.2014; spłata odsetek - w okresach miesięcznych; oprocentowanie WIBOR 3M

Inne osoby dla Janik Maria Magdalena (56 osób):