Kogo reprezentuje osoba

Kozak Wiadro Katarzyna

w KRS

Katarzyna Kozak Wiadro

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Katarzyna
Nazwisko:Kozak Wiadro
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1989 r., wiek 31 lat
Miejscowości:Końskowola (Lubelskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baj Maria Zofia, Banach Waldemar, Bociański Eugeniusz Grzegorz, Chabros Anna Magdalena, Chrzan Mariusz, Ciszewski Adrian Kazimierz, Czechowska Anna, Czerniak Józef, Dąbrowski Jacek, Domagała Ewa Helena, Dymek Anna Katarzyna, Dziadko Monika, Gąska Katarzyna, Guzek Małgorzata, Haba Eliza Anna, Jabłońska Kozak Anna, Jewulska Barbara, Jończyk Mirosław, Kacprzak Ewa, Kibil Magdalena, Koter Katarzyna, Koziara Agnieszka, Krawiec Krzysztof, Kuczaj Czerwonka Ewelina Julia, Kujawa Dorota, Lemieszek Marzena, Lenart Dorota, Lewicki Leszek, Mączka Ryszard Michał, Madejska Anna, Majewska Agnieszka, Mazur Anna, Murat Irena Aleksandra, Najduchowski Roman, Pajurek Józef, Partyka Dorota, Pawlik Elżbieta, Polak Elżbieta, Płachta Małgorzata, Raniuszek Maria, Rodzoś Bolesław, Rokita Marta, Rozdoba Aneta, Rutkowska Jolanta, Rzeźnik Elżbieta, Sawicka Małgorzata, Serafin Dorota, Skwarek Sylwia, Skwarska Beata, Śmiałowska Katarzyna Joanna, Stankiewicz Anna, Sumorek Agnieszka, Sumorek Jan Antoni, Święs Tomasz, Sykut Marian, Sykuła Wioletta Jadwiga, Szewczyk Ewa, Turowska Anna, Tyburcy Magdalena, Urbanek Anna, Wawer Anna, Wiejak Aleksandra, Wiejak Magdalena, Witosław Anna, Wnuk Iwona, Wójcicka Monika, Wojtaś Magdalena, Zawadzki Krzysztof, Zawodnik Jakub

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ziółek Marian

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Izba Przemysłowo-handlowa Ziemi Radomskiej, Radom − KRS 0000172360
 2. Lubelski Bank Spółdzielczy, Końskowola − KRS 0000137588
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Chrząchowie, Chrząchów − KRS 0000039482
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Chrząchowku, Chrząchówek − KRS 0000057367
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Młynkach, Młynki − KRS 0000031172
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Opoce, Opoka − KRS 0000042411
 7. Społeczny Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Azotowych Puławy, Puławy − KRS 0000333125
 8. Spółdzielnia Producentów Chrzą-chów, Załazy − KRS 0000678858
 9. Stowarzyszenie Inicjatyw Historycznych i Kulturalnych Sieciech, Sieciechów − KRS 0000782662
 10. Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Fara Końskowolska, Końskowola − KRS 0000220451
 11. Zakład Usług Komunalnych Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000016640
 12. Zrzeszenie Producentów Materiału Szkółkarskiego Końskowola, Stary Pożóg − KRS 0000168670

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Puławy − KRS 0000011737
 2. Lubelska Fundacja Rozwoju Obszarów Wiejskich, Nowy Pożóg − KRS 0000292745
 3. Ms Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000210886
 4. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus, Warszawa − KRS 0000104403
 5. Prom Sp. Z O.O., Janowiec − KRS 0000185047
 6. Prozap Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000056296
 7. Przedsiębiorstwo Remontów Energetycznych Energezap Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000039279
 8. Spółdzielnia Inwalidów Spin W Puławach, Puławy − KRS 0000042474
 9. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jodełka W Puławach, Puławy − KRS 0000148981
 10. Spółka Pracownicza Chemia-puławy Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000365602
 11. Stowarzyszenie Przystań Uścimów, Stary Uścimów − KRS 0000505133
 12. Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej, Lublin − KRS 0000089989

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa bankowego długoterminowego kredytu w wysokości 1.000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacja zadań inwestycyjnych
  Zamawiający: Gmina Końskowola, Końskowola
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa bankowego długoterminowego kredytu w wysokości 1.000.000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ze środków własnych budżetu gminy
  2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
  2.1 Okres kredytowania: do terminu spłaty ostatniej raty kapitałowej tj. do dnia 31.12.2024 r.
  2.2 Karencja w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do dnia 31.12.2018 r.
  2.3 Spłata kredytu następować będzie w ratach kwartalnych.
  2.4 W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu, przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  2.5 Oprocentowanie kredytu naliczane kwartalnie, od faktycznie wykorzystanych środków. Spłata oprocentowania będzie następowała w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Do obliczenia kwoty oprocentowania przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365/366 dni w roku.
  2.6 Zamawiający ma możliwość dokonania wcześniejszej spłaty całości lub części kapitału kredytu przed upływem końca terminu kredytowania, tj. przed dn. 31.12.2024 r. w tej sytuacji oprocentowanie zostanie naliczone do dnia spłaty kredytu. Z tytułu wcześniejszej spłaty nie będą pobierane opłaty, prowizje i oprocentowania jak również inne dodatkowe koszty.
  2.7 Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat, prowizji, oprocentowania jak również opłat dodatkowych od niewykorzystanej części kredytu.
  2.8 Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową .
  2.9 Realizacja dyspozycji kredytobiorcy nastąpi na rachunek budżetu Gminy Końskowola nr 06 8741 0004 0000 2206 2000 0010.
  2.10 Dopuszcza się możliwość uruchomienia mniejszej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
  2.11 Prognozowany termin uruchomienia kredytu w okresie miesiąca listopad/grudzień 2016 r.
  2.12 Wykonawca zobowiązuje się do przekazania całości lub części kredytu w ciągu najpóźniej trzech dni roboczych po złożeniu wniosku przez Zamawiającego określającego wielkość transzy.
  2.13 Dopuszcza się, że Zamawiający wykorzysta środki kredytu w niepełnej wysokości lub ich nie wykorzysta – bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, prowizji i oprocentowania z części niewykorzystanej kredytu jak równie innych dodatkowych kosztów.
  2.14 Kredyt może być uruchamiany w transzach lub jednorazowo, w zależności od potrzeb Zamawiającego
  2.15 Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w złożonej przez bank ofercie.